İstanbul Üniversitesi

Stratejik Araştırmalar Merkezi

 

 

Farklı kaynaklardan elde edilen bulgular ile bağımsız tarafsız görüşleri karar vericilerin kullanımına sunmakla görevli bir danışma kurumudur.
SAM’ın temel görevleri arasında; üniversitemizin bilimsel kimliğinin oluşturulmasına, kalkınmasına, zenginleştirilmesine ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerekli imkanları hazırlamak, bağımsız görüş ve öneriler ile itibarlı araştırmalar sunmak ve uygulamaları gerçekleştirmek yer almaktadır.
 

İLETİŞİM

İstanbul Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi
Rektörlük Merkez Bina 34452  Beyazıt – İSTANBUL

E-Mail: sam@istanbul.edu.tr

Telefon: 0212 440 03 93
Fax: 0212 440 03 82

20/02/2012
3179 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00