İstanbul Üniversitesi

Merkezimiz Koordinasyonluğunda Sayıştay Denetim Çalışmaları Devam Ediyor.

** Anayasanın 160,6085 Sayılı Sayıştay Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hükümleri Uyarınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetlenmesi amacıyla, Sayıştay Denetçileri Koordinasyon merkezi olarak Stratejik Araştırmalar Merkezi çalışmalarını devam etmektedir.

13/10/2011
1720 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00