İstanbul Üniversitesi

HAKKIMIZDA

İ.Ü STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

MERKEZİN AMACI

İÜ.SAM‘ın amacı; günümüzde uluslar arası ilişkilerdeki bilimsel, ekonomik, sosyal ve

siyasal gelişmeleri, güvenlik ve savunma meselelerini ve bölgesel sorunları, bilimsel olarak inceleyip yorumlamak ve stratejik araştırmalar alanında, disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek, Üniversite ile sanayi, çevre ve toplum ilişkilerini kurmak, düzenlemek ve geliştirmek, bilimsel araştırmalar için hedefler tayin etmek, birimler ve disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, Üniversitemizin sosyo- ekonomik ve sosyo – politik hedeflerini ve ilgi odaklarını Ülkemizin genel ve stratejik hedefleri doğrultusunda belirlemek, bunlarla ilgili Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde, bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yönetmektir.

 Merkezimiz bu amaca yönelik olarak aşağıda yaklaşım ile çalışmalarını sürdürmektedir:

 • Üniversite’nin gelecekteki gelişimine ve kurumsallaşmasına yönelik projeler üretmek;
 • Üniversite, sanayi ve toplum ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmak için bilimsel araştırmalar yapmak üzere birimler ve disiplinler arası koordinasyonu sağlamak,
 • Üniversitenin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik hedeflerini ve ilgi odaklarını belirleme ve bu temelde gelişmeler sağlama doğrultusunda bilimsel ve uygulamalı proje temelli çalışmalar organize etmek;
 • Bu çerçevede belirlenen araştırma ve uygulama projelerini yönetmek;
 • Projelerin pilot uygulama başarısının sağlanmasından ve başarının modellenip dokümante edilmesinden sonra, ilgili uygulama birimlerine sürekli hizmet şeklinde devam ettirilmek üzere devirlerini sağlamak;
 • Böylece, stratejik katkı sağlayıcı nitelikteki projelerle Üniversitenin ve ülkenin gelişimine destek olmak.

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerekli araştırma imkanlarını hazırlamak ve

  uygulamaları gerçekleştirmek,

 • Üniversite’nin geleceğine ve gelecekteki gelişimine yönelik projeler üretmek ve kurumsallaşmasını yönetim, organizasyon ve eğitim teknolojileri boyutlarında geliştirmek için gerekli proje çalışmalarını planlamak ve organize etmek,
 • Üniversitenin bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak,
 • Üniversitenin, ilgili birim ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak,
 • Faaliyet sahası ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,
 • Matbu ve/ya dijital yayın ve enformasyon faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Ülkenin sosyal, ekonomik ve politik gelişimine yönelik katkı sağlayıcı nitelikteki araştırma, toplantı ve yayın faaliyetlerinin projelendirilmesi ve uygulanmasına proje danışmanlığı ve ilgili kuruluşlar arasında akademik ve ekonomik iş birliği organizasyonları yaparak destek olmak.
 • Bu bağlamda, Avrupa Birliği araştırma projeleri hibe ve desteklerinden Üniversite öğretim üyesi ve araştırmacılarının haberdar olabilmeleri ve yararlanabilmeleri için gereken duyuru, eğitim, proje yazım ve yönetimi bilgilendirme hizmetlerini sunmak.
 • Üniversitenin yönetim ve eğitim etkinliğinin artışına katkıda bulunmak üzere, geliştirilmesine ihtiyaç duyulabilecek çağdaş bilişim ve otomasyon projelerini belirlemek, planlamak ve uygulanmasını sağlamaktır.

Merkezimiz, İstanbul Üniversitesinde Yüksek Öğretim Kurumları Saklama Süreli Dosya Planı (SDP) uygulamasına geçen ilk  birimdir.

15/03/2012
2514 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00