İstanbul Üniversitesi

Merkezimiz Bünyesinde, Proje Koordinasyon Birimi Kuruldu.

İ.Ü.Proje Koordinasyon Birimi, Stratejik Araştırmalar Merkezi bünyesinde sanal bir oluşumdur,

Amaç

a) Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerekli imkanları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

b) Üniversitemizin bilimsel kimliğinin oluşturulmasına ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek maddelerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Görevleri

a) Ulusal ve Uluslararası kurumların proje teklif çağrılarını tüm ilgili birim ve akademisyenlere duyurmak, proje hazırlayan ve hazırlayacak olan araştırmacılarla fon kaynaklarını buluşmasını sağlamak

b) Proje hazırlama ve yönetimi konularında eğitim, danışmanlık, araştırma ve bilgilendirme hizmetleri vermek

c) Üniversite akademisyenleri yada birimleri tarafından gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan projelere ilişkin ortak haberleşme ve veri bankası (databank) oluşturmaktır.

28/03/2013
1588 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00